Diensten

M3-Consultancy
M3 Enterprise Management System
Klantspecifieke oplossingen
Interim management
Quick Scan

Quick Scan

Het komt regelmatig voor dat een onderneming reeds jaren met bepaalde ERP-software werkt, maar langzamerhand het gevoel krijgt dat het de processen eerder afremt dan ondersteunt. Bijvoorbeeld door gebrek aan kennis bij medewerkers of onvoldoende integraal werken kan ERP een blok aan het been worden . In die gevallen kan een quick scan uitkomst bieden.
 
Met een quick scan wordt een analyse gemaakt van de bedrijfsprocessen waarna deze worden afgestemd met de beschikbare ERP-functionaliteit.
 
Een andere, veel ingrijpender, conclusie kan zijn dat de ERP-software niet meer aansluit bij de huidige bedrijfsprocessen. In een dergelijk geval kan worden overwogen om te investeren in nieuwe ERP-software. Door haar uitgebreide netwerk kan Mateq Solutions ook in dit proces adviseren en de juiste kennis en ervaring inbrengen.
 
Op deze wijze kunnen knelpunten worden gesignaleerd. Daarna wordt een actieplan opgesteld om de knelpunten weg te nemen; dit kan zijn het aanpassen van de software, het aanpassen van de bedrijfsprocessen of een combinatie van beide.